18/04/2024
HomeTematy dniaW Ozorkowie drożej za wodę i ścieki! Jaka jest nowa taryfa i jak podwyżki tłumaczy OPK?

W Ozorkowie drożej za wodę i ścieki! Jaka jest nowa taryfa i jak podwyżki tłumaczy OPK?

woda drożeje

Nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – na okres 3 lat – została zaakceptowana przez spółkę „Wody Polskie”. Łatwo jednak nie było. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne dwukrotnie otrzymało odmowę zaproponowanych cen. Teraz już wszystko wiadomo.

Za metr sześcienny wody trzeba w tym roku zapłacić 4,58 zł plus Vat (przedsiębiorcy 4,66 zł plus Vat). W kolejnych dwóch latach woda będzie kosztować 4,74 zł plus Vat.

Z kolei koszt odprowadzenia metra sześciennego ścieków wynosi obecnie 7,60 zł plus Vat – tyle samo będzie w okresie dwóch następnych lat. Przedsiębiorcy za ścieki zapłacą przez trzy kolejne lata 8,55 zł plus Vat.

Poprzednie ceny, to 4,20 zł za wodę i 6,17 zł za ścieki.

OPK podkreśla, że wniosek dla taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2022-2024 został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przygotowaną dokumentację złożono do instytucji weryfikującej i zarazem zatwierdzającej taryfy, jakim jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Warszawie, pod który terytorialnie podlega przedsiębiorstwo.

– W uzasadnieniu, jak i w toku postępowania spółka wyjaśniła wszystkie zmiany ekonomiczne, które zostały uwzględnione w projekcie taryfy. Organ regulacyjny w toku postępowania nie podważył żadnych z przedstawionych argumentów. Mimo to dwukrotnie wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia taryfy – mówi Grzegorz Stasiak, prezes OPK. – Wobec braku reakcji regulatora na przedstawiane argumenty merytoryczne, poświadczone przedstawianymi namacalnymi dowodami wzrostu ponoszonych kosztów i ich wielkości, które wpływają na zmianę stawki opłat jednostkowych wody i ścieków, które wynikały jedynie ze zmian czynników ekonomicznych zewnętrznych niezależnych od przedsiębiorstwa, spółka zdecydowała o wniesieniu odwołania do wyższej instancji, którym jest prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przedsiębiorstwo wskazało również, że wzrosty kosztów wynikają ze zmian ekonomicznych takich jak wzrosty cen materiałów, usług zewnętrznych jak i w przeważającej części dynamice wzrostu cen przemysłu, tj. energii i paliw.

– Poświadczeniem tego faktu jest szalejąca inflacja w stosunku do lat ubiegłych oraz przedstawiane przez samo Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne, które winny być uwzględnione w projekcie taryfy dla zborowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w myśl ustawy – dodaje szef przedsiębiorstwa komunalnego.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po odwołaniu spółki od decyzji dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Organ w uzasadnieniu uchylonej decyzji podzielał stanowisko spółki wniesione w odwołaniu i nakazał uwzględnić wniesione argumenty.

Pierwsza instancja ponownie rozpatrzyła sprawę uwzględniając wniesione uwagi w uzasadnieniu prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wydała decyzje zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nie musi być nudno,
Nie ma na nich siły
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.