01/10/2023
HomeTematy dniaMedal od wojewody… prestiżowe odznaczenie dla szefowej MBP

Medal od wojewody… prestiżowe odznaczenie dla szefowej MBP

gloria artis

Dziś dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie Danuta Trzcińska otrzymała z rąk wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To bardzo prestiżowe odznaczenie państwowe dla artystów i ludzi kultury, nadawane przez Prezydenta RP i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– To dla mnie wielkie wyróżnienie i wyraz uznania mojej pracy i działalności MBP na rzecz mieszkańców – mówiła Danuta Trzcińska – Poza działalnością czytelniczą, ja i moi pracownicy organizujemy szereg wydarzeń kulturalnych i projektów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych ozorkowian; to dla mnie ogromna satysfakcja, że nasze działania zostały docenione.

Miejska Biblioteka Publiczna, zarówno jej główna siedziba jak i filia na osiedlu, to nie tylko placówka z ciekawym i bogatym księgozbiorem, ale także miejsce wielu wydarzeń artystycznych i kulturalnych; spotkań autorskich z twórcami, koncertów i wystaw malarskich, na których wielokrotnie promowana jest twórczość lokalnych artystów. Biblioteka jest też organizatorem konkursów, których celem jest uhonorowanie utalentowanej artystycznie młodzieży i promowanie literatury wśród najmłodszych mieszkańców. MBP promuje twórczy sposób spędzania czasu, przybliża mieszkańcom różne obszary kultury i sztuki, prowadzi także działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży oraz działalność wydawniczą.

W uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi uczestniczyli m.in. burmistrz Jacek Socha i przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kałużny, którzy przekazali Danucie Trzcińskiej gratulacje i kwiaty.

– Serdecznie gratuluję Pani Dyrektor uhonorowania tak zaszczytnym wyróżnieniem i jednocześnie dziękuję za podejmowanie tak wielu cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców oraz za promowanie naszego miasta poprzez Pani osobiste sukcesy oraz osiągnięcia instytucji, którą Pani kieruje – mówił burmistrz Jacek Socha.

Młody karateka najl
Noc Świętojańska